Ügyvitel

ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS

Cége bizonyára eredményesen működik. Tapasztalataink ugyanakkor azt mutatják, hogy minden cég profit-hatékonysága egy, vagy több üzletág optimalizálásával és munkaerő-fejlesztéssel még tovább növelhető. Mi teljes hatékonysági átvilágítást végzünk, melyből egyértelműen megállapítható, vajon céges folyamatai optimálisan működnek-e, vagy érdemes-e javítani, erősíteni egy-egy területen.
Az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás meghatározása

Üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése. Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti tevékenységhez:
vállalati rendszer módszere, folyamata, költségelszámolási program és költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése,
üzletviteli tanácsadás és segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, valamint a vezetői információs rendszert érintő területeken.

Tanácsadói tevékenységünk lényege

A Pannon Corporation Kft. kis és közepes méretű vállalkozások, szervezetek problémáinak megoldására szakosodott tanácsadó iroda, mely megbízói számára nyújt konkrét, kézzelfogható és mérhető segítséget. A Pannon Corporation Kft. megbízói teljes átvilágítását elvégzi és átfogó elemzést ad a lehetséges problémákról és megoldásokról. Ezek a legsürgősebb költségtakarékossági intézkedésektől a hosszú távú marketing- pénzügyi és terméktervezésig terjednek, és magukban foglalják a management számára létfontosságú jól működő adminisztrációs nyilvántartások és statisztikai rendszerek kiépítését, csakúgy, mint az elszámolásokhoz kötődő okmányok tervezését és átfogó rendszerbe illesztését.

Mikro- kis és középvállalkozások

A mikro, kis-, és középvállalkozásoknak számos problémával - tőkehiány, beszűkült finanszírozási lehetőségek, hektikus piaci változások, csökkenő kereslet, erősödő verseny, kiújuló gazdasági válság stb. - kell folyamatosan szembenézniük. Tapasztalatból tudjuk, hogy mindezek ellenére a problémákra van megoldás: a gazdasági folyamatok jobb átlátása, a piaci reakcióképesség növelése, a nemzetközi trendek megismerése, előrevetítése, a vállalkozás egyéni értékeinek, versenyelőnyeinek felismerése és csatasorba állítása, a potenciális fogyasztói csoportok egyértelműsítése és egy "agresszív" vállalati koncepció kialakítása. A Pannon Corporation Kft. ebben tud segíteni.

Tanácsadó szolgáltatásaink címszavakban

Vállalkozás saját képének megfogalmazása
Kialakítandó üzleti koncepció
Szolgáltatások piaci pozicionálása
Forgalom és fajlagos bevétel növelése
Cégre szabott értékesítési koncepciók
Eladható szolgáltatási szerkezet kialakítása
Marketingüzenetek megfogalmazása
Költséghatékony hirdetési stratégia
Konkurencia-elemzés és versenystratégia
Hatékony és motiválható csapat
Az Internet előnyeinek felhasználása
Cégstratégiai célkitűzések
Üzleti és akciótervek
Nemzetközi kapcsolatteremtés

Marketing

Tanácsadásunkban egyszerre érvényesítjük kreatív gondolkodásunkat és piaci realitásérzékünket. Tisztán értjük a marketing, ill. marketingkommunikáció fontosságát, amelyek sikere az alábbi kulcskérdéseken múlik:

Sikerül e megfelelő szegmentációval pontosan meghatározni célpiacainkat?
Sikerül e termékeinket vagy szolgáltatásainkat megfelelően pozícionálni?
Sikerül e megtalálnunk és potenciális vevőinkkel hatékonyan, érthetően kommunikálnunk saját egyedi – versenytársainktól jól megkölönböztethető – előnyeinket (USP)?
Megtaláljuk-e a legköltséghatékonyabb piacra vezető módszereket?
Jól kezeljük-e nehezen megszerzett piaci információinkat?
Megfelelően építjük-e ki értékesítési csatornáinkat?
Alkalmazzuk-e az onliine marketing és e-üzlet lehetőségeit, előnyeit?

Stratégiai és üzleti tervezés
Szerintünk a kisvállalati tervezésnek világosnak és átláthatónak kell lennie, és csupán három kérdést kell megválaszolnia:

1. Hol tartunk most?
2. Hol szeretnénk tartani adott idő múltán?
3. Hogyan jutunk odáig?

E filozófiát számos átvilágítás, megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv sikeres gyakorlati megvalósítása igazolja.

Vállalati stratégiák és akciótervek előkészítése és kidolgozása
Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
Üzleti tervek előkészítése és kidolgozása
Cégátvilágítás

HR és szervezetfejlesztés

A szervezeti kérdéseket nem csupán egy vállalkozás felépítésével kapcsolatos kérdésnek tekintjük, hanem az azzal összefüggő gyakorlati feladatrendszerrel (kutatás, tervezés, értékesítés, operáció, adminisztráció, finanszírozás) történő korrdinációjának. Sokéves tapasztalataink nagymértékben alapulnak eltérő nagyságú vállalkozások mindkét irányú szervezeti átalakításán, új szervezeti modellek bevezetésén, különös tekintettel a vállalkozás saját termékeinek hatékony értékesítésére. Javaslataink a vállalkozás meglévő kapcsolati rendszerének átalakítására; a hierarchia – feladatok – munkaerő hármas követelményének optimalizálását segítik.

Kutatás és információszerzés

Sokéves kutatási tapasztalatainkat a vállalkozás szempontjából kiemelten fontos további információk megszerzésével és rendszerezésével erősítjük. Megítélésünk szerint a kisválllakozások számára is kizárólag a célok és preferenciák alapján jól csoportosított információk adhatnak megfelelő útmutatást a jövőhöz. A levonható következtetésekig részletes elemzéseken át vezet az út, amelyhez két évtizedes üzleti tapasztalatok és hatékony technikák állnak rendelkezésünkre.

Piackutatások tervezése és végrehajtása
Megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok elkészítése
Adatgyűjtés
Termék és szolgáltatáselemzés
Szolgáltatói audit
Meglévő és lehetséges új piacok elemzése
Gazdasági hatásfelmerés
Versenyelemzés
E-üzlet

Tanácsadásunk egyre nagyobb részben irányul a vállalkozások minden tevékenységének IT alapú átszervezésére. Az elmúlt években minden üzleti szervezet számára egyértelművé lett az infokommunikációs alkalmazások kivételes hatékonyságnövelő hatása, és így a KKV szektor számára példa nélküli esélynövekedése. Fontos kérdés, mikor terjesztjük ki ezeket saját vállalkozásunk minden egyes részterületére, ezzel belépve a totális kommunikáció és minden eddiginél sikeresebb értékesítés világába. Üzletorientált tanácsadásunkban a vállalkozások számára a hagyományosan fontos fogyasztói igényeket az IT segítségével új megvilágításba helyezzük: 1. teljes információellátás, 2. interaktív kommunikáció, 3. személyes profilokra szabott turisztikai szolgáltatások, 4. online fizetések és 5. folyamatos jelenlét.

Projektmenedzsment

Egy kiemelt, sikeres cél megvalósítása érdekében komplex tevékenység-rendszereket kell működtetnünk: gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanácsadásunkban tehát komplex megoldásokat kínálunk, amelyet projektmenedzsmentnek is neveznek. A tanácsadás a teljes projekt-folyamatot végigkíséri az előkészítéstől (célkitűzés, célvariációk, megvalósíthatósági elemzés, üzleti terv, marketing terv, pénzügyi terv, szerződések, ajánlatok stb.) a megvalósításig (termék-tervezés, üzletpolitika és értékesítési csatornák kialakítása, promóciós gyakorlat stb.).

Minőségbiztosítás (TQM, ISO)

A hosszútávú siker elengedhetetlen feltétele a vállakozás minden egyes mozzanatának és szolgáltatásának minőségi átértelmezése, akár radikális változások árán is. A teljes minőség menedzsment minden terméket, szolgáltatást, folyamatot (adminisztráció, kommunikáció, elosztás, tervezés, gyártás, marketing, tréningek stb.) és személyt érint, mert minőség kizárólag holisztikus megközelítéssel érhető el. Tanácsadói tevékenységünkben ISO auditori képesítésünk és gyakorlatban kiforrott minőségbiztosítási tapasztalataink együttesen biztosítanak megalapozott szakmai hátteret.

Pontosan hol segíthetünk?
Tervezés

Forgalmi terv
Költségterv
Marketing terv
Reklám terv
Termék terv
Akvizíciós terv
Project tervek
Utazási terv
Termékek

Saját termék
Új termék tervezése, előállítása
Jelenlegi termékek
Régi termékek
Más termék
Viszonteladói politika
Viszonteladói szerződések
Saját irodák - viszonteladás
Kalkulációs rendszer
Kapcsolatok, kommunikáció

Belső-külső kapcsolati rendszer
Kommunikációs rendszer
Adatbázisokhoz való hozzáférés
Körlevelezés

Nyilvántartás

Rendelésállomány
Leltár
Személyzeti nyilvántartás
Partnernyilvántartás
Adatbázisok - Partner cégek
Kontingensek
Szervezeti tagságok
Határidők
Termékadatok

Eladások
Termékcsoportok
Saját termékek
Idegen termékek
Kontingensek
Eladási akciók
Okmányok

Szerződések
Ajánlatok listája
Fizetési bizonylatok
Mindennapi iratminták
Ajánlatkérés, foglalás
Ajánlatadás, visszaigazolás
Felszólítás minták
Pénzügyek 1

Könyvelés
Számlázás – számlatükör
Kimutatások (vevő, szállító, folyószámla)
Követelések, kintlévőségek nyilvántartás
Tartozások és utalandók nyilvántartása
ÁFA nyilvántartás
Likviditás és cash flow nyilvántartás
Adózás
Árfolyamok

Pénzügyek 2
Elszámolások
Szolgáltatókkal
Ügynökökkel
Saját irodákkal
Alkalmazottakkal
Pénztár
Ki- és befizetési bizonylatok
Forintpénztár
Valutapénztár
Pénztárnapló
Statisztikák

Adatszolgáltatási rendszer
Kategóriánkénti statisztikák
Időszaki statisztikák
Fajlagossági statisztikák
Üzletági statisztikák